น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว และน้ำมันนวดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ตราดอกทองหลาง

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:02.น้ำมันเหลืองตราดอกทองหลาง ขวดสีเหลือง ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 25 บาท
Product Code:รหัส 001
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ :  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ฟกช้ำ แมลงสัตว์กัดต่อย เคล็ดขัดยอก 
รหัส 001 -02.น้ำมันเหลืองตราดอกทองหลาง ขวดสีเหลือง ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 25 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]