น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว และน้ำมันนวดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ตราดอกทองหลาง

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:03.น้ำมันสมุนไพรรวมตราดอกทองหลาง ขนาด 24 ซีซี ราคาขวดละ 80 บาท
Product Code:รหัส 05
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ : แก้ปวดเมื่อย เริม งูสวัด คันตามผิวหนัง 
รหัส 05 -03.น้ำมันสมุนไพรรวมตราดอกทองหลาง ขนาด 24 ซีซี ราคาขวดละ 80 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]