น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว และน้ำมันนวดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ตราดอกทองหลาง

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:07.ยาหม่องน้ำขวดสีฟ้า ขนาด 24 ซีซี ราคาขวดละ 85 บาท
Product Code:รหัส 07
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ :  แก้เป็นลม  วิงเวียนศรีษะ  เมารถ  เมาเรือ  แมลงสัตว์กัดต่อย  หอมกรุ่นกลิ่นดอกโมก

 
รหัส 07 -07.ยาหม่องน้ำขวดสีฟ้า ขนาด 24 ซีซี ราคาขวดละ 85 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]