แม่กุหลาบ ยาหม่องชนิดต่าง ๆ และครีมลำไย
  หมอสิงห์ เจริญผล เจ้สุนีย์ , เจ้ณัฐสินี

   น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว และน้ำมันนวดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ตราดอกทองหลาง

   ยาหม่อง www.yamong.net

   Back


   Product Name:08.ยาหม่องน้ำขวดสีฟ้าตราดอกทองหลาง ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 22 บาท
   Product Code:รหัส 07
   Availability:Yes
     
   Product description:

   สรรพคุณ :  แก้เป็นลม  วิงเวียนศรีษะ  เมารถ  เมาเรือ  แมลงสัตว์กัดต่อย  หอมกรุ่นกลิ่นดอกโมก

    
   รหัส 07-08.ยาหม่องน้ำขวดสีฟ้าตราดอกทองหลาง ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 22 บาท
    
    
    
   Product Reviews: [Add Review]