น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว และน้ำมันนวดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ตราดอกทองหลาง

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:09.ยาหม่องน้ำขวดสีชมพู ขนาด 24 ซีซี ราคาขวดละ 80 บาท
Product Code:รหัส 08
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ : แก้เมารถ เมารือ แมลงสัตว์กัดต่อย ปวดเมื่อย 
รหัส 08-09.ยาหม่องน้ำขวดสีชมพู ขนาด 24 ซีซี ราคาขวดละ 80 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]