น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว และน้ำมันนวดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ตราดอกทองหลาง

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:10.ยาหม่องน้ำทองหลาง ขวดสีชมพู ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 22 บาท
Product Code:รหัส 08
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ : แก้เมารถ เมารือ แมลงสัตว์กัดต่อย ปวดเมื่อย 
รหัส 08-10.ยาหม่องน้ำทองหลาง ขวดสีชมพู ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 22 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]