น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว และน้ำมันนวดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ตราดอกทองหลาง

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:13.พิมเสนน้ำตราดอกทองหลาง ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 22 บาท
Product Code:รหัส 09
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ :  แก้เป็นลม วิงเวียนศีรษะ เป็นหวัด เมารถ เมาเรือ 
รหัส 09-13.พิมเสนน้ำตราดอกทองหลาง ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 22 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]