ที่อยู่การชำระเงิน

ยาหม่อง www.yamong.net
ธนาคาร       :  กสิกรไทย  KASIKORNBANK
สาขา          :  ตลาดพลู
บัญชี          :   ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี    :      วิเชียร   เพ็งทองหลาง  
             :  WICHIAN   PHENGTHONGLANG
เลขบัญชีที่ :  002-2-72355-3