แม่กุหลาบ ยาหม่องชนิดต่าง ๆ และครีมลำไย
  หมอสิงห์ เจริญผล เจ้สุนีย์ , เจ้ณัฐสินี

   ที่อยู่การชำระเงิน

   ยาหม่อง www.yamong.net
   ธนาคาร       :  กสิกรไทย  KASIKORNBANK
   บัญชี          :   ออมทรัพย์
   ชื่อบัญชี    :      วิเชียร   เพ็งทองหลาง  
                :  WICHIAN   PHENGTHONGLANG
   เลขบัญชีที่ :  002-2-72355-3