เครื่องใช้จากไม้

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:ตะหลิวยาวปลายสองข้างงุ้มไม้มันปลา ยาว 40 ซม. ราคาด้ามละ 120 บาท
Product Code:รหัส 04
Availability:Yes
  
Product description: 
รหัส 04-ตะหลิวยาวปลายสองข้างงุ้มไม้มันปลา ยาว 40 ซม. ราคาด้ามละ 120 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]