เครื่องใช้จากไม้

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:กระบวยตักข้าวสาร ( ไม้สัก ) ราคาด้ามละ 250 บาท
Product Code:รหัส 010
Availability:Yes
  
Product description:

ประโยชน์ :  ใช้ตักข้าวสาร แป้ง เป็นต้น

 
รหัส 010 -กระบวยตักข้าวสาร ( ไม้สัก ) ราคาด้ามละ 250 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]