แม่กุหลาบ ยาหม่องชนิดต่าง ๆ และครีมลำไย
  หมอสิงห์ เจริญผล เจ้สุนีย์ , เจ้ณัฐสินี

   วัดโพธิ์ ท่าเตียน ยาหม่องโอสถทิพย์, คลายเส้น

   ยาหม่อง www.yamong.net

   Category: