น้ำมันเหลือง,น้ำมันเขียว,ยาหม่องน้ำ,พิมเสนน้ำ

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:พิมเสนน้ำทองหลาง ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 20 บาท
Product Code:รหัส 012
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ :  แก้เป็นลม วิงเวียนศีรษะ เป็นหวัด เมารถ เมาเรือ

 
                                                      
รหัส 012-พิมเสนน้ำทองหลาง ขนาด 5 ซีซี ราคาขวดละ 20 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]