น้ำมันเหลือง,น้ำมันเขียว,ยาหม่องน้ำ,พิมเสนน้ำ

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:พิมเสนน้ำ หมอบุญยิ่ง ราคาขวดละ 20 บาท
Product Code:รหัส 026
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ : ใช้ทา สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ เป็นลม แมลงสัตว์กัดต่อย 
รหัส 026 -พิมเสนน้ำ หมอบุญยิ่ง ราคาขวดละ 20 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]