น้ำมันเหลือง,น้ำมันเขียว,ยาหม่องน้ำ,พิมเสนน้ำ

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:น้ำมันเหลืองแม่ขวัญเรือน ขนาด 24 ซีซี ราคาขวดละ 70 บาท
Product Code:รหัส 010
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ : แก้ปวดเมื่อย  เคล็ดขัดยอก แมลงสัตว์กัดต่อย  มือเท้าชา

 
รหัส 010-น้ำมันเหลืองแม่ขวัญเรือน ขนาด 24 ซีซี ราคาขวดละ 70 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]