น้ำมันเหลือง,น้ำมันเขียว,ยาหม่องน้ำ,พิมเสนน้ำ

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:น้ำมันเขียวเสลดพังพอนวังพรม ขนาด 20 ซีซี ราคาขวดละ 100 บาท
Product Code:รหัส 06
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ : แก้แมลงสัตว์กัดต่อย  ปวดเมื่อย วิงเวียนศรีษะ ตะคริว

 
รหัส 06-น้ำมันเขียวเสลดพังพอนวังพรม ขนาด 20 ซีซี ราคาขวดละ 100 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]