น้ำมันเหลือง,น้ำมันเขียว,ยาหม่องน้ำ,พิมเสนน้ำ

ยาหม่อง www.yamong.net

Back


Product Name:พิมเสนเจลตราเจ้กุง ราคาขวดละ 35 บาท
Product Code:รหัส 015
Availability:Yes
  
Product description:

สรรพคุณ : แก้วิงเวียนศีรษะ เมารถ เมารือ แมลงสัตว์กัดต่อย

 
รหัส 015-พิมเสนเจลตราเจ้กุง ราคาขวดละ 35 บาท
 
 
 
Product Reviews: [Add Review]